Jdi na obsah Jdi na menu
 


Čísla a ich energia

3. 11. 2008

Čísla a ich energia

1 10 2008

Tento článok je prevzatý z dvoch článkov z internetu (1, 2) a hovorí o energii čísel, nie o numerológii! Hoci medzi oboma sú nejaké zhody, informácie o energii čísel boli channelované.

Energia čísel je pre nás dôležitá, pretože čísla predstavujú oveľa viac než len nástroj na počítanie. Predstavujú naše vnorenie sa do hmotného a zažívanie toho, prečo sme sa zhmotnili. Energeticky vyzerajú čísla nasledovne:

Všetko začína jednotkou - osamelou, jedinečnou. Energia jednotky vystreľuje nahor v dokonalej priamke z energie nuly. Energia začína na vrchole čísla a tečie nadol, priamo a bez vychýlenia. Symbolizuje zostúpenie do hmotného z všeobsažnosti a ničoty nuly, ktorá predstavuje náš stav “božského”. Farba jednotly je čierna, farba prázdnoty, v ktorej všetko začína.
  

Jednotka sa potom delí, aby vytvorila dvojku. Predstavuje jin a jang, ženskú a mužskú energiu, polaritu, temnotu a svetlo, chlad a horúčavu, strach a lásku. Toto rozčlenenie vytvára medzi oboma pólmi dynamickú energiu - a energia je to, čo drží Vesmír pokope! Energeticky sa dvojka píše ako dve paličky, dva protipóly, a jej farba je žltá.

   

Trojka predstavuje polaritu dvojky a dynamickú energiu vytvorenú polaritov odlúčenia/rozdelenia. Je to energia trojice (trinity): muž-žena-manželstvo, otec-syn-duch svätý, tekutý-tuhý-plynný. Energeticky ju reprezentuje trojuholník a jej farba je oranžová.

     

Štvorka uzemňuje a upevňuje energiu trojky. Ohraničuje energiu trojky, vytvára pre ňu mantinely a stabilizuje ju v nich. Energeticky ju predstavuje štvorec a jej farba je hnedá.

   

     

Štvorka si potom začína klásť otázku “prečo?” a stáva sa päťkou, plnou pohybu a konfliktu. Energia päťky bije jedným i druhým smerom, raz ide tam a hneď zas inam, križuje už prejdené chodníčky, a v svojom stálom hľadaní pravdy pozerá na situáciu z rôznych zorných uhlov. Jej farba je žiarivá červená.

   

Šestka je energia všetkých doterajších čísel, ktorá sa špirálovito vinie dovnútra, aby zistené spracovala a strávila. Je to čas pochopenia všetkého rastu a všetkých lekcií, ktoré nám život pripravil, a vytváranie nových poznatkov zo zažitého. Štartuje odhora a špirálovito sa vinie dovnútra k Centru. Jej farba je zelená.

   

Sedmička je uvedomenie si poznatkov, ktoré sme na ceste získali - po uzavretí fázy zvažovania, ktorú predstavuje šestka. Symbolizuje oddych na vrcholku po dlhej a namáhavej ceste nahor. Píše sa zospodu nahor a potom nakríž. Jej farba je indigová.

   

Osmička je fyzická manifestácia toho, čo nám prinieslo poznanie v sedmičke. Je to trojrozmerný tvar všetkého, čo sme doteraz dosiahli. Energeticky ju predstavujú dva štvorce, jeden na druhom, akoby dve na sebe položené stavebné tehly. Jej farba je nachová.

   

Deviatka ukončuje všetky kroky a predstavuje zavŕšenie celého cyklu poučenia sa. Je pripravená vziať naučené poznatky a podeliť sa o ne so svetom. Predstavuje všetky doterajšie lekcie, špirálovito sa odvíjajúce od Centra. Energeticky sa začína písať v strede a špirálovito sa vedie von, pričom končí dole. Jej farba je fialová.

   

Nula predstavuje všetko a nič. Je to začiatok a koniec, alfa a omega. Táto koncepcia sa odráža v symbole pre nekonečno (=ležatá osmička), ktorý je vlastne nula prekrútená tak, aby odrážala samu seba. Symbolom nuly je kruh, ktorý predstavuje dokonalosť, dokončenie, úplnosť a ničotu. Farba nuly je biela - čistá Božia láska.

 

Väčšina numerológov tvrdí, že dokonanie púte predstavuje deviatka. Deviatka znamená aj predstavenie naučených poznatkov zvyšku sveta. Rok 2007 bol “deviatkový rok” (2+0+0+7=9).

Rok 2008 je “desiatkový”. V channelovaných informáciách od Kryona sa hovorí aj o numerológii rokov 2007 a 2008. Desiatka znamená binárny kód - jednotku a nulu. Je to spínač: zapína (0) a vypína (1). V desiatke máme možnosť vybrať si, ktorý kód aktivujeme - či kód ukončovania alebo kód nového začiatku. Koniec znamená “v budúcnosti už nie”. Dokončenie znamená “už je to uzavreté”. Rozdiel medzi koncom a dokončením je, že kým koniec je daný, dokončenie je vecou nášho rozhodnutia.

Desiatka teda predstavuje bod voľby po dokončení našej cesty.

Pozrite sa na energiu čísel a porovnajte ju s významom, ktorý majú tarotové karty malej arkány! Nájdete veľmi zaujímavé vysvetlenie pre to, o čom karty hovoria…