Jdi na obsah Jdi na menu
 


REIKI - Moje setkání s duchovnem.....

12. 11. 2008

REIKI

Moje setkání s duchovnem.....

Reiki - slovo, metoda, která mě dovedla na cestu esoteriky a zájmu o smysl života. Můj život dostal směr a naplnění. Reiki - slovo, které se dnes již běžně dostalo mezi "běžnou" mluvu (odhadem) 50% lidí. Je to ale pár let nazpět, kdy se informace o této metodě podávaly "z úst do úst", možná existovalo něco málo literatury - nevím. Coby holka z dědiny (mobil měla jen ta "lepší" vrstva lidí, taktéž počítač, co je internet jsem v životě neslyšela) jsem hlta-la každé SLOVO a informace svého Mistra Reiki. Dnešní doba se změnila, někdy si říkám naštěstí, někdy si říkám - bohužel, ale každopádně dostatek informací je na každém kroku (a kliku), ale přesto bych se ráda pokusila předložit všeobecné informace z těch základů tak ně-jak komplexně a u sebe, aby čtenář, jež se s reiki teprve setkává, měl možnost se o této meto-dě dozvědět (seznámit) se více. Článek je samozřejmě pořád jen úzká kapitola z tak velkého tématu, jakým reiki je. Jakmile jednou začnete mluvit o reiki, nedá se v podstatě přestat, takže se pokusím alespoň nějak vyjádřit, co to znamená, když se řekne REIKI...

Co je reiki

Slovo reiki se skládá ze dvou složených výrazů Rei = životní energie, předání životní energie; Ki = výraz pro energii (jiná obdoba je prana, chi, apod.). Z tohoto spojení lehce usoudíme na předání životní energie. (energie pocházející z Vesmíru) Někdo se tomu velmi diví a je to pro něj nepochopitelné - ale z Vesmíru čerpáme vzduch, sluneční, měsíční záření - a pozastavujeme se nad tím někdo? Přijde nám to samozřejmé. Je spousta energií, které nás obklopují, a které máme k dispozici. Je jen na nás, jestli tyto energie akceptujeme, přijmeme, využijeme. A přijmout a využít reiki je velmi snadné, jelikož výsledky (reakce) vidíte okamžitě.
Reiki je tedy přenos/předání životní energie. Tato energie pochází z vesmíru, je to tedy univerzální životní energie, kterou máme k dispozici všichni. Dřív jsme s touto ener-gií mohli pracovat všichni, dnes ale vlivem doby, myšlení a jednání, celkové současné úrovně této planety (lidstva, kolektivního nevědomí), je nám tato přirozená schopnost znesnadněna, nikoliv však znemožněna. Na to, abychom znovu mohli pracovat s reiki musíme projít proce-sem "zasvěcení" (iniciací) do reiki. Zasvěcovat, čili iniciovat ostatní do reiki, může provádět pouze Mistr reiki, který má sám stupeň zasvěcení (označováno přesně jako "učitel"), ve kte-rém dosáhl potřebných svých vibrací a byl vyškolen k tomu, jak provádět zasvěcení do reiki.

Jak reiki funguje

Při zasvěcení Mistr vyčistí Vaše čakry a spojí Vás s Vesmírným zdrojem reiki, od tohoto okamžiku máte tuto energii ihned k dispozici. Po zasvěcení se stáváte kanálem, takovým to-kem, kterým tuto energii přes vrcholek hlavy (7. čakru) nabíráte a dlaněmi směřujeme ven - na místa, kde chceme léčit, harmonizovat, dodávat energii....Reikista (označení pro lidi zasvě-cené do reiki) není lidový léčitel, zdaleka nemusí mít abnormální schopnosti, ale po zasvěcení je schopen s touto energií pracovat a předávat ji dále. I když je také pravda to, že u mnoha lidí se po zasvěcení zvláštní schopnosti objeví nebo prohloubí.

Reiki jde aplikovat sobě, svým blízkým, druhým lidem, zvířatům, květinám, plane-tě..Reikista při práci s reiki nevydává svoji energii, ale poskytuje univerzální přírodní energii, která je z vesmíru a je k dispozici všem. K reiki se nepojí lékařské vzdělání, tudíž reikista neprovádí žádné diagnózy, ošetření reiki nenahrazuje ošetření lékařem. Je ale pravdou, že mnoho reikistů (myslím, že každý) vycítí v těle blokádu a disharmonii a dokáže tak určit, která oblast, orgán "nefunguje" tak jak by měl/a. Nutno ovšem podotknout, že oním "nefungová-ním" se nemyslí, že by část těla nebo konkrétní orgán byl v nepořádku a jeho funkčnost byla narušena, to musí posoudit kvalifikovaný lékař, ale je jisté, že se jedná o bod, o místo, které je oslabeno, kde si tělo žádá energii. Z dlouhodobějšího nedostatku energie se přes sníženou funkčnost mohou vyvinout již konkrétní poruchy a patologické změny.
Je třeba souladu a spolupráce alternativních metod a západní medicíny. Lékař Vám s pečli-vostí bude ošetřovat koleno, ale koleno je pouze symptom - a může jít například o ledviny, které se takto po meridiánech ozývají, jenže jim pozornost věnována není. Západní medicína v podstatě léčí symptomy, projevy disharmonií, ale nejde ke kořenu, příčině problému. Mu-síme si uvědomit, že nemoc je již projev, výsledek dlouhodobého nesouladu, který může pra-menit například z psychické oblasti, narušených partnerských vztahů apod. A s odstraněním příčiny není pak již třeba důsledek.

Terapie reiki

Aplikovat energii je velmi jednoduché - spojíte se s vesmírným zdrojem a skrze dlaně energii směřujete. Jednoduše přiložíte na místo, kde chcete léčit. Bolavý zub, naražené koleno, bolest v krku, čakru...Energie reiki má navíc vlastní - nevím jestli to nazvat inteligenci - ale prostě proudí tam, kam má. Takže když třeba zrovna ty ledviny budou v energetické nedo-statečnosti, reiki si k nim cestu najde. I když my o tom vůbec nevíme, že by i ledvinám bylo záhodno dodat energii. Z toho důvodu máme někdy pocit, že se účinek jaksi nedostavil, nebo že je slabý. Reiki + tělo "vyhodnotili", že je třeba přijímat první na jiném místě, než kam směřujeme. Díky této inteligenci, Duchu reiki, se také nemusíme bát, že bychom s reiki ublí-žili. Reiki je dodání energie, nikoliv vytahování a přetahování blokád či nečistých nebo vlastních energií.
S reiki se pojí také celkové ošetření, nebo-li terapie reiki, kdy dojde k ošetření a dodání energií do celého těla. Na tuto terapii existuje sada pozic, kterou terapeut reiki postupně pro-vede, a tím ošetří celé tělo. Tato terapie trvá zpravidla 60 minut a je ve spojení s příjemnou hudbou a odpočinkem krásným relaxačním zážitkem.

Vlastnosti reiki

¨ Reiki je energie z vesmíru
¨ Použitím reiki se nemůže ublížit
¨ Energii nemusíte vidět, ani se při jejím použití nějak zvlášť koncentrovat
¨ Pomáhá od bolestí, urychluje proces uzdravení
¨ Někdy se spustí dokonce sama (pokud např. jste v kontaktu s nemocným člověkem, který potřebuje dodat hodně léčení a energie,)
¨ Reiki podporuje přirozenou schopnost těla se léčit
¨ Celkově dodává a zvyšuje energii
¨ Zvyšuje vibrace (mění se Vám aura, jinak vyzařujete - působíte na lidi, posilujete "duchovní růst")
¨ Ke schopnosti předávat reiki není potřeba žádné zvláštní víry nebo náboženského vyznání, po naladění (zasvěcení) Mistrem tuto schopnost získá každý
¨ Po zasvěcení jste automaticky chráněni od odlivu vlastní energie-důležité pro lékaře, terapeuty a celkově lidi, kteří pracují s nemocnými (nemocní potřebují hodně ener-gie, a tak ji z Vás mohou nevědomky čerpat)
¨ Reiki neomezuje hmota - působí přes oblečení, kovy, sklo, dřevo, ocel?

Použití reiki

¨ Harmonizace čaker
¨ Ošetření aury
¨ Detoxikace organismu
¨ Celková harmonizace, dodání energie
¨ Nabíjení předmětů - minerálů, jídla, pití...
¨ Ošetření fyzické i mentální roviny
¨ Odstraňování negativních programů z podvědomí
¨ Použití mimo čas a prostor
¨ Jde vysílat do minulosti - řešení nějakých traumat, např, z dětství, minulých životů
¨ Jde vysílat do budoucnosti - posílení, vyřešení situace, problému
¨ Vysílat můžete i na dálku - reiki proudí do vedlejší místnosti, stejně tak jak do jiného
města, státu, kontinentu
¨ Programování-můžete si předem načasovat dobu a místo léčení, působení
¨ Můžete otevřít tzv. stálý kanál - místo, kde si určíte, aby reiki proudila dlouhodobě
¨ Zesilovač meditačních technik
¨ Pomáhá při kontaktu s duchovním světem
¨ Duchovní růst
¨ Je určená pro osoby, zvířata, rostliny, planetu
¨ V okamžiku, kdy reiki předáváte, zároveň také sami dostáváte, takže léčíte a harmo-nizujete zároveň sami sebe


S pomocí reiki můžeme znovu dosáhnout vyváženého stavu, zdraví, harmonie, mít dobrou náladu a zkvalitňovat si život svůj i našich blízkých. Je vhodná naprosto pro všechny, ať už doma nebo v zaměstnání, v jakémkoliv kolektivu.


Příště: Návody na ošetření konkrétních potíží
Dotazy ohledně reiki můžete směřovat na mail: shamballa@centrum.cz

Magda Doležalová