Jdi na obsah Jdi na menu
 


koncepty Bashara na realitu

24. 2. 2009

Neoficiální kompilace některých ustředních konceptů Bashara

30-11-1999

Iasos

@gorgrog

Synchronicity jsou vědomé vnímání v fyzické časové stopě simultální manisfestace multi-dimenzionálního vesmíru. Je to vědomé rozpoznání, že všechny události, objekty, vztahy, úhly pohledu, percepce a interakce jsou JEDNA věc pohlížená z různých perspektiv. Tím jak se základní rezonanční vibrace systému zvyšuje, synchronicity začínají být snáze vnímatelné uvnitř zkušenostní reality. Synchronicity jsou také odrazem toho v jakou věříme realitu. Synchronicity ve vztahu k realitě, JE to co realita JE, a je to ZPUSOB, jakým je. Mnoho lidí hovořilo o tématu synchronicit, od Carla Junga až po Bashara. Nicméně, byl to Bashar, zastupujícící Essassani, který nám dodal další vyjasnění: "Rozpoznejte, že fungujete kompletně skrze synchronicitu, ale mnoho z vás vybírá fungovat skrze negativní synchronicitu, vyběrem vnímání negativní reality namísto pozitivní synchronicity a pozitivním vnímáním reality. Když vyberete negativní realitu, pak následující situace budou negativními odrazy."


Vše je hologramem z mnoha hologramů.

V hologramu, každá část hologramu obsahuje v sobě kompletní informaci celého hologramu. Vesmír je strukturován holograficky. Jste holografické povahy. Každá možná "verze" vaší reality je také holografická. Obsahujete uvnitř sebe všechny možné verze reality. Všechny hologramy (verze reality) jsou obsaženy ve vás. Ze všech těchto nekonečných možností vy "vybíráte" verzi, kterou chcete prožít a to vašimi názory/přesvědčeními, představivostí a pocity. Vaše představivost je "archívem" všech vašich možných hologramů. Z tohoto archívu možností verze, kterou si "představíte" (věříte nebo na¨ní zaměříte pozornost) se stává vaší momentálně-zvolenou verzí reality. Pak "aktivujete" tuto vybranou verzi vašimi pocity. Čím intenzivnější tyto pocity jsou, tím silněji aktivujete tuto verzi, a tedy tím se i rychleji objeví jako vaše hmatatelná realita. Pozitivní pocity aktivují pozitivní chtěné verze. Negativní pocity aktivují negativní nechtěné verze.

Pozitivní synchronicity

Když "následujete vaše nadšení" okamžiku, každé "teď" okamžiku vede k "Pozitivní Synchronicitě" - věci "magicky" vycházejí způsobem, který je povznášející a překvapivě příjemný.

Když ignorujete toto vzrušení a vmísto toho jste vedeni strachem a obavami, vede to k "Negativní Synchronicitě" - nepříjemné události - přesně to, čemu jste si přáli vyhnout

Pocity a přesvědčení

Vnější fyzická realita je zpětno-vazební smyčka, která vás dává vědět, jaká jsou vaše přesvědčení.
Pokud vaše vnější realita není tím, co preferujete, abyste změnili vnější realitu, změňte svá přesvědčení.

Zpětno-vazební smyčka:

vaše Přesvědčení ==> vaše Vnímání reality ==> vaše Pocity ==> vaše Myšlenky, které znovuposílí původní Přesvědčení

Vaše pocity jsou důsledkem vašich přesvědčení.

Neutrální rekvizity
V divadle,  mohou být v zákulisí uschované některé rekvizity, které se často užívají pro řadu různých her. Pro každou hru má daná rekvizita určitý význam, ale mimo danou hru, nemá tato rekvizita žádný implicitní vtělený význam. Všechny rekvizity jsou jednoduše bez významu.  Z této vrozené absence jakéhokoliv významu ji můžeme přidělit význam jaký chceme.

Stejně tak všechny události, které v životě zažívate jsou "neutrální rekvizity".

Každá událost, kterou zažíváte, nemá žádný vrozený vnitřní význam.
Tyto události jsou čiré, neutrální, bez vrozené důležitosti. A z této "holé břidlice" musíme pro každou naši událost co prožíváme přiřadit nějakou důležitost nebo význam.


Všechna přesvědčení jsou rovnocenně platná
(jelikož každé přesvědčení vytváří jeho vlastní sebe-potvrzující realitu)

Ať věříte čemokoliv, vesmír vás podpoří a potvrdí danou víru přitahováním do vašeho života okolností, situací, příležitostí a lidí, které posíli tuto "verzi" reality.

Jedinečnost každé inkarnace

Každá Duše rozšiřuje sebe do časoprostoru v určitých inkarnacích. Stejně jako mnoho prstů vystupuje z jedné ruky, je mnoho inkarnací v mnoha bodech časoprostoru, všechny vyzařující ze stejné Duše. Z úhlu pohledu vaší Duše (vně časoprostoru) všechny tyto inkarnace (minulé, současná, budoucí inkarnace) probíhají simultálně TEĎ. Přestože vaše Duše má mnoho inkarnací, každá z nich je unikátní "verzí" Vás, které se v celé věčnosti již nikdy nebude opakovat. Tato vaše inkarnace, tato verze Vás, si již nikdy nebude opakovat. Takže ze sebe dostaňte nejvíc co dovedete! Buďte plně tím, kým jste! Je to naplněním vašeho údělu.

Následujte své nadšení!
Jednejte v tom. Nadšení je způsobeno rezonancí s vaším Vyšším Já. Nadšení je "znamení", že aktivita, kterou právě provádíte, je v souladu s vaším Vyšším Já, a tento soulad je to, co způsobuje nadšení. To přirozeně vede k tomu, že "chcete" dělat - co vaše Duše "doufá", že si svobodnou vůli zvolíte.

Technicky je toto "nadšení" vyšší stav vzrušení, ke kterému dochází, když Myšlení+Záměry Já fyzické dimenze je plně vyrovnáno s Myšlením+Záměry jeho vlastního Vyššího Já.

Takže nadšení slouží jako "kompas" - dá vám vědět, kdy jste "na stopě" - když děláte něco, co je přesně to, co by vaše Vyšší Já prostě milovalo dělat.

Když následujete vaše nadšení a děláte přesně to, co vás naplňuje, to znamená, že :
1. Tato aktivita jste "Vy" (plně srovnaná s vaší Duší)
2. Protože jste to "Vy", tato je tato aktivita snadná/nenucená
3. Protože jste to "Vy", vesmír vás podpoří (včetně finanční podpory), abyste v dané činnosti mohli pokračovat progresivním expandujícím způsobem

Pokud máte co dát, v realitě, kterou vytváříte, jsou lidé, kteří jsou připraveni to ocenit. Pokud má někdo píseň, kterou chce zazpívat, jsou v té realitě posluchači, kteří si to poslechnou.

Posuzování a preference

Posuzování je odsuzováním toho, co nepreferujete. Kdykoliv cokoliv soudíte, zaměřováním pozornosti na danou věc, vyměňujete si s tím energii, a tak se "stáváte" danou vibrací. Takže se automaticky stáváte přesně tím, co odsuzujete. Stáváte se tím, co zavrhujete. Na druhou stranu preference není posuzováním. Preference je uplatňováním vaší schopnosti odlišit, kým je vaše opravdové "Já", to co ve vás vzbuzuje nadšení a tím pomáhající uskutečňovat volby, které jsou v souladu s tím, kým je vaše skutečné "Já". Upřednostňovat jednu věc nutně neznamená odsuzovat jiné věci, které nepreferujete.

Stáváte se tím, na cokoliv zaměříte pozornost. Přiřazením významu čemukoliv - buď pozitivní nebo negativní - je pozvánkou dané věci do vašeho života. Když jste ohledně něčeho neutrální - nepřiřazujete tomu žádný význam - je to cesta, která nepřitáhne danou realitu do vašeho života.

Přestaňte se posuzovat, protože vy jste vším, s čím musíte pracovat v rámci vašeho vesmíru. Jste reprezentací Nekonečna, vaším vlastním způsobem. Pokud to posuzujete, nebo jakoukoliv vaši část, pak si nedovolujete fungovat jako kompletní bytost schopná konstruktivním způsobem užívat informace přicházející k vám od jiných.