Jdi na obsah Jdi na menu
 


4. Srdeční čakra

28. 10. 2008

Srdeční čakra

UMÍSTĚNÍ: UPROSTŘED HRUDI

DUCHOVNÍ ASPEKT: LÁSKA K SOBĚ

PRINCIP

ZÁKLADNÍ POTŘEBA: NEPODMÍNĚNĚ DÁVAT A BRÁT

EMOCE: RADOST, BOLEST, HOŘKOST

ŽLÁZA S VNITŘNÍ SEKRECÍ: BRZLÍK

TĚLESNÉ ORGÁNY: SRDCE, PRSA

BARVA: ZELENÁ, RŮŽOVÁ

ELEMENT VZDUCH

SMYSLOVÁ FUNKCE HMAT

Duchovní aspekt - láska k sobě

Na úrovni solar plexu se učíme přijímat sami sebe, na úrovni srdeční čakry se učíme sami sebe mít správným způsobem rádi. Co to ale je mít sám sebe rád správným způsobem? Je to mít se rád se vším, co ve svých představách představuji, mít rád svoji krásu, fyzickou i vnitřní, ale mít rád i svoji ošklivost, jsem to já, a říkám, že se mám rád a nemá-li to být láska s podmínkami, tak tedy mám rád i to v sobě, co považuji za negativní.

Osho ve svých knihách říká, „ jen jak umíte mít rádi sami sebe, jan tak můžete mít rádi ostatní“.

Je to velmi důležitá myšlenka každý den se o její pravdivosti při práci s lidmi přesvědčuji. Mějte rádi sami sebe, najděte cestu k sobě. Jen tak, jak umíte mít rádi sami sebe, jen tak umíte mít rádi své partnery, své děti.

Děti se se schopností mít rád nenarodí. Mít rád se musí naučit, učí se to od svých rodičů. Jen tak, jak uměli mít rád jejich rodiče, jen tak budou oni mít rádi. Pokud rodiče neumí mít rádi, pak budou muset bez schopnosti mít rád jít životem i jejich děti. A věřte mi, je to velmi strastiplný život, bez lásky nebo s láskou nějak pokřivenou.

Životem s takovými postoji si připravujeme velmi bolestivé zkušenosti a jsme to jen a jen my, kdo si je připravujeme, abychom se z nich mohli poučit, což se nám ovšem v dnešní době v naprosté většině nedaří. Neschopnost mít správně rád vede v našem životě k velkému utrpení. Stačí se jen dívat, jak rychle se rozšiřují nemoci imunitního systému, srdce a nemoci prsů, které přímo ukazují na to, jak to vlastně s láskou máme.

Snad pro nás nejdůležitější část vztahů jsou vztahy partnerské Proč vlastně máme takovou potřebu prožívat partnerskou lásku? Jsme jen mužem, jsme jen ženou, nejsme úplní a tak tuto úplnost hledáme partnerském vztahu. Jen ve správně žitém partnerském vztahu je projevena naše úplnost, je projevena mužská i ženská část bytí a záleží je na nás, jak v rovnováze, jak v harmonii dokážeme toto projevit.

Často se mi stává, že ke mně přicházejí lidé s tím, že si neví rady se svým partnerem, že si s ním vůbec nerozumí. Když se jich zeptám, jak mají sami sebe rádi, zjistím, že k sobě mají spoustu výhrad, že jsou k sobě velmi kritičtí. No ale stejný postoj mají pak ke svému partnerovi a co je horší i ke svým dětem. Nemohou se pak divit, že se jim vztahy nedaří, když jsou ve vztazích kritičtí.

Mít rád, tak prostá slova a přesto k tomu správně je žít dnes má naprostá většina lidí velmi daleko.

Když se vám nedaří vztahy, s největší pravděpodobností je jedna z příčin ve schopnosti mít rád sám sebe, umět se s láskou přijmout bez výhrad a studu, bez odmítání a nenechat si ubližovat.

Když se vám nedaří ve vztazích učte se mít rádi sami sebe bez podmínek, pokud vztah k sobě dokážete změnit, zjistíte, že se sami od sebe mění vaše vztahy k vašim bližním, ale co víc, že se mění i jejich postoje a vztahy k vám.

Jak je to možné? Platí zde dvě pravidla, jedno říká, že nás náš partner zrcadlí, že je naším zrcadlem, je to pravidlo z druhé čakry a nemůže neplatit. Druhé stejně důležité pravidlo říká, že jak my vnímáme sami sebe, tak nás vnímají i ostatní lidé.

Je to způsobeno tím, že komunikace člověka s člověkem má dvě složky. Jedna ta slovní vědomá, kde si sdělujeme rozumem, sdělované skutečnosti, to je jen špička ledovce z naši komunikace. Druhá, to je devadesát procent naší komunikace, to je komunikace tělo s tělem, o které rozum nic neví. Tato komunikace ale nic nemůže skrýt, těla vědí jak to máme sami se sebou a jen to přijmou. A tak se stane, že někdo nám při letmém setkání připadá příjemný, i když vlastně nevíme proč, i když třeba pro nás není fyzicky zajímavý. To je důsledek komunikace těla s tělem.

Na lásku k sobě samému se často pohlíží negativně, je považována za projev egoismu a rodiče často v tomto smyslu vychovávají děti, proč? Protože sami nevědí, jaké to je mít sám sebe rád bez výhrad, jinak by něco takového nemohli říct.

Co to je vlastně mít rád s výhradami, je to „mít rád když…“. To je ale velmi strastiplná myšlenka a vychováváme-li tímto způsobem své děti, velmi tím trpí. Je to vlastně stejné, jako to bylo v třetí čakře, kde tvoření s podmínkami vede ke značnému utrpení v našem životě, které sami sobě připravujeme mi sami. Zde o čakru výš je to stejné. „Mám rád, když“ zase vede k utrpení. Partner, který nenaplňuje naše kritéria když, nás velmi rozčiluje a není nám pochuti, ale jestliže toto děláme my, pak to samé dělá i on. A neštěstí je hotové, najednou máme vztah, kde se mají partneři problém sejít, kde je jen více, či méně situací, kdy se partneři jsou schopní přijmout a i tyto okamžiky jsou zkaleny domnělými křivdami z období, kdy jsme se nabyli schopni jeden druhého pro svoji netoleranci přijímat. Správně mít rád sám sebe ale znamená také nedovolit nikomu, aby nám ubližoval, umět říct ve správný okamžik ne. Zde můžeme vnímat analogii s imunitním systémem a hned vidíme v naši společnosti, jak sami sebe umíme mít rádi.

Jestliže člověk trpí sníženou imunitou, ukazuje to na problém, který člověk má, ukazuje to na fakt, že neumí říct ve správný okamžik ne. Imunitní systém pak také neřekne ve správný okamžik ne a do našeho těla pak pronikají nejrůznější infekce. U žen se tento problém nejčastěji projevuje kromě jiného častými mykózami.

Jestliže člověk trpí alergiemi, ukazuje to na hyperaktivitu imunitního systému. Člověk na nám ne nebezpečné látky reaguje jako by pro něj nebezpečné byly, tyto látky jsou pak označeny lékaři za alergeny. Na mentální úrovni je to obrazem jednání, ve kterém se člověk cítí být napadán ostatními, ač tomu tak ve skutečnosti není.

Jestliže člověk trpí autoimunitními problémy, kdy jeho imunitní systém napadá vlastní tělo, ukazuje to na mentální rovině, že člověk z nejrůznějších důvodů napadá sám sebe, protože nedokáže správně žít mám sebe rád. Je to obraz člověka, který odmítá sebe sama, něco na něm samém se mu nelíbí a bojuje s tím. Nebo něco v něm mu způsobuje neustále zraňování sebe sama, tak to něco v sobě člověk prostě odmítne, aby nebyl stále zraňován.

Ale boj sama se sebou nelze vyhrát. Jediné možné a správné řešení je sama sebe přijmout, přijmout i to, co v sobě vůbec nechceme vidět, k čemu se vůbec nechceme přiznat, přijmout to s vědomím, že se nám to nelíbí a že až přijdeme na to jak, že to proměníme v nějakou jinou charakterovou vlastnost a nebo že časem přestaneme danou charakterovou vlastnost žít jednoduše proto, že jejímu uplatnění v našem životě přestaneme vytvářet prostor.

Pokud jsou problémy s imunitou, bývají často problémy s brzlíkem, nejdůležitějším orgánem obranyschopnosti těla po celý náš život. Dříve se mylně myslelo, že v dospělosti přestává brzlík fungovat. Brzlík je orgán velmi citlivý na momentální citové rozpoložení. Člověk, který prochází životními zkouškami a krizemi omezuje a utlumuje funkci brzlíku. Jeho funkce je pro tělo značně energeticky náročná. Brzlík je velmi důležitý orgán pro práci obranných buněk lymfocytů, předává jim důležité informace pro jejich činnost. Pokud v našem těle nefungují správně lymfocyty, snadno onemocníme, a třeba rakovinné buňky pak mohou být v našem těle mnohem úspěšnější, tělo s nimi nebojuje, nebo jen málo.

A rakovina je nemocí lidí, kteří neumí mít správně rádi. Lidí, kteří zájmy jednotlivce staví výš, než jsou zájmy skupiny, rakovinné buňky přestávají pracovat pro tělo, přestávají plnit své funkce, jen samy sebe neustále množí a zaujímají v organismu místo zdravých buněk. Pro organismus nepracují. Správná láska je otevřenost, jestliže mám správně rád, znamená to že jednám otevřeně, že říkám to, co zrovna cítím a nemám s tím problém. Co na srdci to na jazyku, jinými slovy. To, jak mluvíme o nás prozrazuje mnohé. Mnoho lidí, když mluví co si myslí, je velmi zraňujících pro své okolí. Ukazuje to na osoby, které stále díky svým postojům zraňují sama sebe. Je hodně lidí, kteří prostě nedokáží říct za žádnou cenu, co si myslí, přijde jim to nepatřičné, nemožné. Je potřeba si uvědomit, že je to velmi nebezpečný způsob jednání.

Vytváříme si tím masku, hradby, vajíčko, za které a nebo do kterého se schováváme. No, ale za těmi hradbami jsme sami samotincí, nikdo tam s námi není, trpíme velkou osamoceností, ukazuje to na fakt, že se neumíme mít rádi. Máme pocit, že když se otevřeme, jsme zranitelní. Pokud se ale máme správně rádi, pak nás mají správně rádi i ostatní, a kde je potom ten, co by nás mohl zranit?

Nemáme-li rádi sami sebe, instinktivně hledáme někoho, kdo by nás rád měl. Ale samozřejmě nemůžeme někoho takového najít, má-li být zachováno pravidlo zrcadel z druhé čakry. Vznikají pak absurdní vztahy, ve kterých se oba velmi snaží o to získat ze vztahu lásku a ani jeden ji není schopen, dát. Nikdo nedává, oba se vzájemně obviňují…

Svoji schopnost mít rád potřebujeme v partnerských vztazích. Někteří lidé, když jim řeknu, že neumí mít rádi mi namítnou, „ale to není možné, vždyť, když jsme se s partnerem seznámili, měli jsme se moc rádi“. Zde je nutné upozornit, že příroda, abychom byli schopni zplodit vychovat děti nás vybavila růžovými brýlemi pro vnímání partnera na dobu dva až čtyři roky. Za tu dobu by žena měla otěhotnět a odchovat jedno, nebo dvě děti z kojeneckého věku. Vše co prožíváme s partnerem v tomto období je vlastně pod „ochranou“ přírody, která chce, abychom byli spolu a spolupracovali. Až teprve po uplynutí tohoto období se uvidí, zda jsme a nebo nejsme skutečně schopni partnerské lásky, zda v sobě nosíme mít rád obecně.

Emoce

Je-li srdce otevřené, žijeme-li lásku správným způsobem, zažíváme pocity radosti, štěstí, naplnění a spokojenosti. Pokud je srdce uzavřené, pak naše pocity obsahují bolest, zranitelnost a hořkost, pocit křivdy. Tyto pocity pak na úrovni solar plexu přitahují příslušné prožitky.

Pocity křivdy jsou nejdestruktivnější pocity, jaké můžeme mít. Jednak zavírají cestu k jakémukoliřešení a rozuzlení situace, protože si pod jejich vlivem stále dokola prožíváme to, jak nám ten druhýublížil, jednak proto, že pokud jsou prožívány dostatečně dlouho a intenzivně, jsou bezpečně smrtelné.

Člověk onemocní a zemře. Pocit křivdy je vlastně pocit člověka, který se na problém dokáže podívat jen z jednoho úhlu pohledu, obvykle ze svého a nepřipouští si, že by mohly být ještě i jiné možné pohledy na věc.

Zde platí ale úplně jiné pravidlo. Jestliže máš problém, tak si jej řeš. Jestliže máme pocit, že nám někdo ublížil, je to jen o tom, že jsme situaci s ním my nezvládli, že jsme neuměli správně zareagovat na jeho chování nebo domnělou agresi. Náš imunitní systém nebyl dost pohotový, onemocněli jsme.

Viry nebo bakterie byly rychlejší nebo chytřejší a náš imunitní sytém přelstily. Nebo byl náš imunitní systém slabý. Stačí zeptat se člověka na nemoci, kterými prošel, běžné rýmy, kašle, bronchitidy a víme poměrně hodně o jeho schopnosti mít správně rád.

Ve věcech zranění lásky se často říká, že čas je nejlepší lékař. S tímto tvrzením není možné souhlasit. Jestliže jsme něco ve svém životě udělali špatně a pak jsme sklízeli kyselé ovoce, pak zapomenout není správná technika duchovního růstu, učení se být lepším. Je to jen způsob, jak se připravit na to, jak stejnou chybu časem zopakovat. Je potřeba porozumět tomu, co jsme dělali my špatně, že jsme tak dopadli. I zde je vždy nutné na pomoc vzít pravidlo o zrcadlení z druhé čakry. Bez použití tohoto pravidla obvykle nelze dojít ke správným závěrům.

Často se na mne ženy zlobí, když jim říkám, že si můžou samy za to, že jejich muži chodí do hospody.

Nebo se na mne lidé zlobí, když jim řeknu, že si sami můžou za to, že jim partner je nevěrný nebo, že se chce rozvádět nebo, že se rozvedli. Zde je nutné vzít na pomoc i pravidlo třetí čakry, že svůj svět tvoříme cele sami a že jsme jako magnet, který jen přitahuje prožitky a skutečnosti, které nosíme v sobě. A samozřejmě pravidlo zrcadlení z druhé čakry. Pak pochopíme, že jsme k neshodám museli přispět stejným dílem i když třeba jiným způsobem.

Často také dojde u lidí, kteří prožili nějaké trauma v lásce k tomu, že se uzavřou, pak ale jsou sami a samotou více či méně trpí. Je to zase nepochopení. Nechovali se správně, byli zraněni. Správná úvaha je hledat, jak jsme si to my sami udělali, že jsme jím byli zraněni? Čím jsme mu to umožnili, co v nás mu to umožnilo, je naším zrcadlem, co v sobě nosíme takového, že zraňujeme a jsme zraňováni?

Mnozí, kteří mají pocit, že byli lidskou společností odmítnutí, nacházejí útočiště v království rostlin a zvířat, kterým věnují svou lásku. Příroda je shovívavá, věrná a poskytuje nepodmíněnou lásku. Takoví lidé pláčí, jestliže se setkávají s utrpením, zvláště zvířat a dětí. Pláčí nad svým vlastním vnitřním já, které je bezbranné, často ponechané samo sobě a touží po lásce. Často svoji potřebu lásky tito lidé napřou do vztahu ke zvířatům, pejskům, kočičkám. A i v těchto vztazích je pak možné vidět deformace těchto lidí ve schopnosti mít rád. Často se jejich mazlíčci stávají i jejich tyrany, jsou jen zrcadlem…

Umět se mít správně rád znamená také umět si i odpustit, když dovolím, aby mi bylo nějak ublíženo nebo když sám dělám věci, za které se zrovna neobdivuji. K takovým třeba patří schopnost se vztekat, zpětně se pak můžeme vidět jako klaun a nemusí nám to vůbec dělat dobře. Jestliže máme v sobě schopnost odpustit si, pak jsme tuto schopnost schopni projevit i směrem ven, k ostatním. Je potřeba si uvědomit, že stejně, jako my nejsme dokonalí a děláme chyby, mohou je dělat i ostatní. Ale není to o tom, že bychom neusilovali o to být lepší.

Schopnost nepodmíněně dávat je často snazší než přijímat. Přijímání vyžaduje skutečnou lásku k sobě, jestliže mám sám sebe skutečně rád, proč bych se neměl radovat z faktu, že mě má rád někdo další a chce to vyjádřit dárkem. Někteří lidé, když něco dostanou, tento aspekt přehlížejí a snaží se rychle najít něco, čím by „svůj dluh“ splatili. Je pro ně obtížné i přijímat pochvaly a mají snahu je hned vracet, často v přehnané míře. Neuvědomují si, že odmítnutí daru znamená i odmítnutí dárce a že to ukazuje jen na fakt, jak přijímají sami sebe.

Nepodmíněná láska neznamená poddání se. Ptačí matka vystrčí svá mláďata z hnízda ve jménu lásky i když jejich křídla nejsou ještě zcela vyvinutá. Někdy musí být člověk tvrdý, aby byl laskavý. Také, jestliže nám někdo ubližuje, musíme se někdy postavit velmi tvrdě a nekompromisně na svou obranu není na tom nic špatně. Velmi často se stává, že rodiče, kteří ubližovali z neznalosti svým dětem v dětství v ubližování dětem pokračují i v jejich dospělosti. Pak, pochopí-li dítě, že je  anipulováno, vydíráno nebo jinak zneužíváno ve své dospělosti svými rodiči, není na tom nic špatně, když se láskou a tvrdě a nekompromisně ohradí. Podstatou srdce je odvaha (coeur... srdce). Na své cestě potřebujeme občas odvahu a povzbuzení ostatních nás může podpořit. Upřímné povzbuzení je jeden z největších darů, který můžeme někomu dát.

Řeč těla

Všichni jsme viděli děti, které se po pokárání postavily do rohu místnosti s rukama překříženýma na prsou. Chrání své bolavé srdce a tento zvyk si nesou až do dospělosti, projevují se tak, kdykoliv potřebují útěchu.

Hmat

Dotyk je důležitým vyjádřením partnerské lásky a lásky k dětem. Dívejte se, jak často hladíte své děti, jak často se s nimi mazlíte, dozvíte se něco o schopnosti mít rád. Dívejte se, jak často se potřebujete s partnerem dotýkat, když zrovna nejde o sex. Ženy často svoje problémy s mít správně rád vyjadřují tak, že je jim velmi nepříjemné, když se jich jejich partneři dotýkají a to i v případě, že se nejedná o vyjádření potřeby sexuality, že jde jen o potřebu partnera se dotýkat.

Také hovoříme i o tom, že se nás dotkla něčí laskavost a tento pocit je silně vázán na srdce. Dnes je mnoho lidí, kterých se jen tak něco hned nedotkne.

Cvičení na harmonizaci srdeční čakry

Než začnu mluvit o harmonizaci srdeční čakry, chci vás upozornit, že je nutné sama sebe vnímat jako celek, kde všechno souvisí se vším. A tak když přemýšlíte o práci se srdeční čakrou, je nutné si být vědom, že problémy v srdeční čakře mohou být stimulovány třeba nízkým sebevědomím z čakry první, nebo neschopností správně komunikovat z čakry páté, nebo nedostatkem úcty k sobě sama z čakry druhé a nebo nízkým sebehodnocením a nízkým hodnocením vlastních potřeb z čakry třetí.

Pokud zmíněné souvislosti zjistíme, je nutné souběžně pracovat i s ostatními příslušnými čakrami.

Toto pravidlo platí pro práci se všemi čakrami.

Při práci se srdeční čakrou si uvědomte, že jen tak, jak máte rádi sami sebe, jak jste schopni sami sebe přijmout, jen tak jste schopni mít rádi ostatní a zároveň, a to je velmi důležité, jen tak mohou mít rádi ostatní vás.

Zkoumejte postoje sama k sobě, pracujte na sebepřijetí, na přijetí sama sebe takových, jací jste se všemi nedostatky a negativy. Láska „mám rád když“ nemá se skutečnou láskou nic společného.

Nejjednodušší je vzít fotografie, kde jste vyfoceni a vnímat své pocity, když se na nich na sebe díváte.

Je vám to příjemné? Jste schopni sami sebe přijmout s láskou a pochopením při pohledu na sebe sama na fotografii? Nebo se vám zdá, že nejste moc hezcí, že jste tak trochu směšní, nebo se za sebe z nejrůznějších důvodů zrovna na této fotce za něco stydíte? Nebo se vám zdá že zrovna na této fotce nevypadáte hezky a nelíbí se vám to. Pokud se objevují tyto pocity, pak neumíte mít správně rádi sebe a tím pádem ani ostatní, ani své děti. To co považujete mylně za lásku k dětem je jen projevem vašich mateřských pudů. Zní to tvrdě, ale pravdě se vyhnout nelze a když před ní budete zavírat oči, tak možnost svého duchovního růstu zablokujete hned v zárodku.

Uvědomte si, že člověk, který má sám sebe rád si nenechá ubližovat a ohrazujte se, když máte pocit, že je vám ubližováno. Mělo by to být činěno vstřícně, nedestruktivně a s pochopením pro druhé, ale naprosto nekompromisně.

Pro harmonizaci srdeční čakry použijte zelenou a růžovou barvu. Obklopujte se těmito barvami a dívejte se na ně. To můžete udělat tak, že budete nosit nějakou zelenou, nebo růžovou část oděvu nebo choďte na procházky v přírodě. Dívejte se z blízka na plané růžové květy. Tam je ten správný odstín růžové. Tato cvičení jsou pouze podpůrná a sama o sobě stav vaši čakry nezmění. Můžou ale výrazně podpořit vaši vědomou práci se srdeční čakrou.

Odpuštění

Součástí odstraňování bloků v srdeční čakře je odpuštění. Je to nejsilnější nástroj pro změny v našem životě, pro změny sebe sama. Při odpuštění je nutné mít opravdovou vůli odpustit.

Nelze je dělat jen z toho důvodu, že je to správné, ale při tom cítit, jak se odpuštění brání celá naše bytost. Odpuštění nelze dělat rozumem, je nutné je dělat pocitem. Pokud jste se rozhodli pro odpuštění, musí vám být naprosto jasné co a proč chcete odpustit a musíte jej naprosto jasně chtít. Výsledkem správně provedeného odpuštění je posun vašich pocitů v situacích, do kterých jste odpouštěli. Vytratí se z nich pocity křivdy, pocity vzteku, ponížení a studu a na místo nich se v situacích objeví pocity porozumění a pochopení. Vytratí se z nich negativní emocionální náboj.

Odpuštění je nejdůležitějším nástrojem k hledání správné lásky v sobě. To že jsme neuměli mít rádi má v nás svoji historii. Je třeba jít ke kořenům, kdy se tento stav v nás nastavoval a prohluboval a do situací, kdy se tak dělo si dělat odpuštění. Pokud si děláte odpuštění s žijícími lidmi, se kterými stále přicházíte do styku, je odpuštění jen částí nutné práce.

Druhou půlkou práce je někdy si o situacích, které vás trápily povykládat s těmi, co vám „ublížili“ a vyjádřit své nové postoje, ujasnit si co se tenkrát opravdu dělo a zvýšit tím dále pochopení a porozumění, kterého jste dosáhli v odpuštěních. Dále již nesmíte dovolit lidem, se kterými jste si odpuštění udělali, aby vás dále zraňovali. Musíte si nově a správně vymezit hranice, jinak budou výsledky vašich odpuštění „vymazány“ vznikem nových křivd.

Pro správné provádění odpuštění je potřeba odborné vedení. Jednak člověk sám v naprosté většině nedokáže přijít na to, co vlastně všechno dělá špatně ve svém životě. Obvykle dokáže přijít jen na zlomek toho, jen na malou část toho, co v životě dělá špatně, jak to dělá to mít špatně rád. Dále člověk potřebuje vést při nasměrování na novou cestu. Na nový lepší a správnější způsob prožívání. Potřebuje duchovního učitele, který této práci dobře rozumí a umí vás správně vést.

Pozitivní změny v srdeční čakře, pokud opravdu proběhnou se musí projevit změnou v vašich vztazích. Pokud se vám opravdu podaří provést změny správně, pak se velmi výrazně zlepší vaše vztahy s partnerem, dětmi a rodiči. Samozřejmě se změní všechny vztahy i v zaměstnání i s přáteli. Budeme mít pocit, že jsou lidé okolo vás, jako vyměnění.

Změnili jste se, změnil se váš svět!

Výrazné ale obvykle krátkodobé změny ve vašem životě mohou nastat po prvním správně provedeném odpuštění. Velké a trvalé změny přichází obvykle po cca půlroční práci. Nelze změnit deset, dvacet, nebo třicet let života jediným odpuštěním. Během toho půl roku, co budete na sobě pracovat to bude jako když loupete cibuli. S každým odpuštěním budete o něco lépe rozumět situacím, které jste prožili, budete o něco láskyplnější a na tomto stavu vědomí budete stavět další odpuštění…. Budete získávat zkušenosti s jednáním s lidmi s novým stavem mysli a to vás povede při další práci.